Chỉ số công suất sản xuất/ tháng

  • Dây thuê bao quang bọc chặt: 12.000.000m/ tháng
  • Dây thuê bao đồng: 4.000.000 m/ tháng
  • Cáp thông tin nhồi đầu: 3.000.000 m/ tháng
  • Dây và cáp điện: 2.000.000 m/ tháng
  • Dây và cáp đồng trục 1.6000.000 m/ tháng

Chỉ số công suất sản xuất hàng tháng của Z143