Sứ mệnh

Toàn thể cán bộ, công nhân viên của đơn vị luôn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới không ngừng nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng cao. Là nhà cung cấp tin cậy của mọi đối tác trong và ngoài nước. Xây dựng Công ty phát triển trên cơ sở vì một môi trường bền vững, vì chất lượng cuộc sống và trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

Giá trị cốt lõi

  • Tin cậy: Sự tin cậy đến từ những cam kết được thực hiện, thể hiện qua những giá trị thiết thực của chúng tôi mang lại cho khách hàng, nhà đầu tư và đối tác.
  • Hợp tác: “Khách hàng chính là đối tác chiến lược” là phương châm hoạt động của 43 Company. Chỉ có thông qua hợp tác, những khó khăn, thách thức sẽ được loại bỏ, những cơ hội sẽ được chuyển hóa thành những thành công trong kinh doanh.
  • Cải tiến: Bằng việc lắng nghe và hiểu rõ những mong muốn của khách hàng, đối tác; 43 Company luôn không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cũng như phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
  • Trách nhiệm: Để đạt được mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững và lâu dài, 43 Company luôn coi trọng và đề cao trách nhiệm với khách hàng, đối tác, người lao động