1. Quy mô sản xuất

  • Diện tích nhà máy: 17 Ha

Quy mô nhà máy Z143 lên tới 17ha

  • Công nhân sản xuất: 300 người

công nhân sản xuất tại nhà máy lên tới 300 người

2. Chất lượng sản phẩm

Sản phẩm của Z143 phù hợp quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia và chuẩn cá TCVN

  • Dây và Cáp điện 43 COMPANY – BQP phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4:2009/BKHCN, đạt chuẩn các TCVN
  • Thị trường phát triển: Bộ Quốc Phòng Việt Nam; thị trường Bắc – Trung – Nam và xuất khẩu sang Mỹ, Đông Nam Á

Sản phẩm chất lượng cao, đa dạng ngành hàng

3. Chỉ số công suất sản xuất

  • Dây thuê bao quang bọc chặt: 12.000.000m/ tháng
  • Dây thuê bao đồng: 4.000.000 m/ tháng
  • Cáp thông tin nhồi đầu: 3.000.000 m/ tháng
  • Dây và cáp điện: 2.000.000 m/ tháng
  • Dây và cáp đồng trục 1.6000.000 m/ tháng

Chỉ số công suất sản xuất hàng tháng của Z143